Yükleniyor
 

Üyelik Sözleşmesi

“www.sigortasikayet.com.tr” KULLANIM KOŞULLARI:

“www.sigortasikayet.com.tr” yi kullanmak için lütfen aşağıdaki yazılı koşulları okuyunuz. Koşulları “kabul” etmediğiniz taktirde, “www.sigortasikayet.com.tr” yi kullanmaktan vazgeçiniz. “www.sigortasikayet.com.tr”, kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

1. SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI:

1.a)- “www.sigortasikayet.com.tr” ”, Çağlayan Mah. Levent Sok. No:12 Kağıthane / İstanbul adresinde mukim ''UYUM Otomobil Ser. Hiz. Dijital Yayıncılık LTD. ŞTİ.''nin (Bu sözleşmede kısaca “PORTAL” olarak anılacaktır) “Tüketici Hakları Portalı”dır. “PORTAL”da sunulan ve iş bu sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen hizmetler “UYUM Otomobil Ser. Hiz. Dijital Yayıncılık LTD. ŞTİ.” tarafından sağlanmaktadır.

1.b)- “PORTAL”ın sunduğu hizmetlerden bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar ya da herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. “PORTAL”, iş bu sözleşme içinde belirtilen koşulları, “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler, periyodik olarak “PORTAL”da yayınlanır ve yayınlandığı tarihte geçerli olur. İş bu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği, “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, kabul etmiş sayılır.

1.c)- İş bu “Kullanım Koşulları”, “PORTAL”ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İş bu “Kullanım Koşulları” ayrıca, “PORTAL” hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan üyeler ve kullanıcılarla yapılmış ya da yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR:

2.a)- İş bu site, “PORTAL” tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrim içi (on-line) ortamdan “www.sigortasikayet.com.tr” ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan “internet sitesi”dir.

2.b)- “PORTAL”a ya da veri tabanına çevrim içi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi, “kullanıcı”dır.

2.c)- “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe ya da başka bir internet sitesinden “PORTAL”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı, “link”tir.

2.d)- “PORTAL”dan yayınlanan ya da erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler, “içerik”tir.

2.e)- Başta “ÜYE”ler tarafından oluşturulan içeriğin “KULLANICI”lar tarafından görüntülenebilmesi ve veri tabanından sorgulanabilmesi amacıyla “KULLANICI”lar tarafından kullanılan, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “PORTAL”a ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları, “portal arayüzü”dür.

2.f)- “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “PORTAL”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan “portal veri tabanı”dır.

2.g)- “PORTAL”ın sunduğu özel nitelikli hizmetlerden, “PORTAL” üzerinde tanımlanan "üye"lik sürecini tamamlayarak; “PORTAL”ın elektronik ortamda verdiği “onay” neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri “ÜYE”lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ya da tüzel kişi, “üye”dir.

2.h)- “PORTAL”ın sunduğu özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten “PORTAL” ile “ÜYE” arasında üyelik kayıt sürecinde üyenin elektronik olarak verdiği “onay” neticesinde elektronik ortamda akdedilen iş bu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası, “üye sözleşmesi”dir. “PORTAL”, üye sözleşmesini farklı üyelik ya da hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle “ÜYE”nin onayına sunabilir. Bu durumda “ÜYE”, almak istediği hizmetlere göre, o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş sayılır.

3. “PORTAL”IN HİZMETLERİ:

3.a)- “PORTAL”, “ÜYE”ler tarafından veri tabanına yüklenen içeriklerin “KULLANICILAR” tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle veri tabanı üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden “PORTAL”a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.b)- “PORTAL”, bu sözleşmede belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “ÜYE”lerine, “T.C. Tüketici Hakları Yasası”na göre, bedeli ödenmiş her türlü mal/mallar ya da hizmet/hizmetlerden “şikayetçi” oldukları konularda sorunlarını “kamuoyu”nun bilgisine ve ilgili kuruluşa iletme ortamını sunmaktadır.

3.c)- “PORTAL”, bu sözleşmede belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “ÜYE”lerine “PORTAL” içerisinde kullanıcıların “ÜYE”lerin “şikayet/şikayetleri”ne ulaşma/listeleme hizmetleri vermektedir.

3.d)- “PORTAL”, “ÜYE”lerin “PORTAL” dahilinde yayınladıkları şikayet/şikayetleri diğer “ÜYE”ler tarafından “PORTAL” üzerinden “PORTAL"”a yöneltilecek yorum yapma ve puanı verme, ayrıca “PORTAL” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “PORTAL” üzerinden “ÜYE”lerinin hizmetine sunmaktadır.

3.e)- “PORTAL”, “ÜYE”lerine “PORTAL” dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere, beğenilerini yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan diğer “ÜYE” ve “KULLANICI”ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.f)- “PORTAL” tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler “PORTAL” tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen “PORTAL”ın yetkisi dahilindedir. “PORTAL” bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. “PORTAL”IN KULLANIMIN KOŞULLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER :

4.a)- “ÜYE/ÜYELER” ya da “KULLANICI/KULLANICILAR”, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. “ÜYE/ÜYELER” ya da “KULLANICI/KULLANICILAR”ın, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.b)- “PORTAL”, “ÜYE”ler tarafından veri tabanına yüklenen içeriklerin “KULLANICI”lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “PORTAL”, “KULLANCI”lar tarafından görüntülenen içeriklerin hiç bir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu içerikler dolayısıyla hiç bir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.c)- “KULLANICI”, “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “POTAL” ile doğrudan ya da dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.d)- “PORTAL” dahilinde sağlanan hizmetlerden, “ÜYE”ler tarafından oluşturulan içeriklerden dolayı “PORTAL”ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “PORTAL” çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.e)- “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. “PORTAL”, “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler tarafından iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen içeriklerin doğruluğunu araştırma, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ya da sorumlu değildir.

4.f)- “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “PORTAL”ın, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ya da taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.g)- “PORTAL”, “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “PORTAL”, bu hakkını hiç bir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.h)- “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “PORTAL”ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “PORTAL” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “PORTAL” tarafından yapabilir. “PORTAL” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği “KULLANICI” veya “ÜYE”ye aittir.

4.ı)- “KULLANICI”lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden “ÜYE” veya “PORTAL”ın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.i)- “PORTAL”ın, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcı”sı Güzel Hosting'dir. Güzel Hosting, “Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla “KULLANICI”ların ya da “ÜYE”lerin “PORTAL” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.j)- Güzel Hosting, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcı” olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.k)- “PORTAL”, “PORTAL” üzerinden “KULLANICI”lar veya “ÜYE”ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Üyelik Sözleşme”leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “PORTAL”, kullanıcı, üye ya da ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, “PORTAL”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgilerini istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir.

4.l)- “PORTAL” üzerinden erişilen ya da görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde veri tabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak “PORTAL”ın veri tabanından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler, T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak, “PORTAL” tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.m)- “PORTAL” üzerinden erişilen ya da görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla “PORTAL”ın yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “PORTAL”ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.n)- “PORTAL” üzerinden yayınlanan ilanların, ilan sahibinin, “PORTAL” arayüzünün “PORTAL”ın yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.o)- “PORTAL” üzerinden erişilen ya da görüntülenen her türlü içeriğin “PORTAL”ın yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.p)- “PORTAL” üzerinden erişilen ya da görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiç bir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve “PORTAL”ın yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.r)- “PORTAL”ın veri tabanının ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen “PORTAL”ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”nin (sınırlı olmamak kaydıyla veri tabanı, arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları, hepsi birden “PORTAL”ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır. “PORTAL”a ait ya da “PORTAL” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar ya da “ÜYE”ler, "PORTAL"ın hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “PORTAL”ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İş bu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "PORTAL" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “PORTAL”ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz ya da bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz.

İş bu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde “PORTAL” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “PORTAL”ın hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü ya da bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakları “PORTAL” saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPMA HAKKI:

“PORTAL”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak iş bu “Portal Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda değiştirebilir. İş bu "Portal Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" kullanıcıların ya da üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER:

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “PORTAL” iş bu “Portal Kullanım Koşulları”, gizlilik politikası ve “Üyelik Sözleşme”sinden her hangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “PORTAL” açısından, gecikme, ifa etmeme, temerrüt addedilmeyecek ya da bu durumlar için “PORTAL”ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir Sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “PORTAL”ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ:

İş bu “Portal Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Portal Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda “Türk Kanun”lar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere “Türk Hukuku” uygulanacaktır. İş bu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL:

İş bu “Portal Kullanım Koşulları”, “PORTAL” tarafından “PORTAL” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, iş bu sözleşme hükümlerini “PORTAL”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “PORTAL”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.